Dr. Ballenegger Zsuzsa

Ballenegger tanárnő 1953-ban a II. kerületi Labanc utcai általános iskolából előbb a Móricz Zsigmond Gimnáziumba, majd 1954-ben a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba került. Eredetileg magyar - német - angol-szakos volt, de a kor követelménye miatt át kellett képeznie magát oroszra. Az 1956-57-es tanévben a forradalom és szabadságharc után a tanév végéig az osztály szavazata alapján orosz helyett németet tanított nekünk. Ennek többen jó hasznát vettük, mert megalapozta nekünk e nyelv ismeretét.

Ma is élő egykori tanáraink egyike. Sajnos már igen kevesen vannak.

Jablonkay G.

¬¬¬

Ballenegger Zsuzsa minket nem tanított, csak egy apró emlékem van róla, de talán feljegyzésre méltó:

Amikor 1958-ban osztályunk, Mády Zoltán osztálya, a IV.d. ballagott, abban az osztályban, ahol ő volt bent, ez volt írva a táblára: "Isten  veletek, drága barátaink!" Emlékszem, hogy ez engem akkor nagyon meghatott, mert Ballenegger tanárnőt is a hívő tanárok között tartottuk nyilván, és abban az  időben, amikor Isten nevét gondosan kerülték a hivatalos oktatásban, ez a felirat bizonyságtételnek és a testvéri szeretet megnyilvánulásának számított.

Viczián István

¬¬¬

Dr. Ballenegger Zsuzsa is ahhoz a hitvalló katolikus tanárnemzedékhez tartozik, amilyet csak kívánni tudok a magyar nemzetnek. Ö azon kevesek közé tartozott, akik a nehéz időben is megtalálták annak lehetőségét, hogy ne csak szakmai, hanem vallási téren is tovább képezzék magukat. Cox-szal együtt Ballenegger tanárnő rendszeresen járt Sík Sándor adventi és nagyböjti konferencia beszédeire, amire az ökumenét előre megérezve, többször Mádi Zoltánt is magukkal vitték. Ballenegger Zsuzsa néninek személyesen sokat köszönhetek, mert egyrészt, habár nekem oroszt tanított, tudván hogy nálunk otthon a német a család második nyelve jó könyvekkel segített ezen a téren ismereteimet bővíteni, érettségi után pedig korrepetálandó tanulók közvetítésével javíthattam zsebpénzemet.

Németh László, Konstanz (Németország)

¬¬¬