Nyerges Pál
1914-1987

Nyerges Pál eredeti családneve Ninausz volt, amelyet ő magyarosított 1935-ben. Édesapja, Ninausz István a Ganz-gyár főtisztviselőjeként dolgozott. Pál tanulmányait a Marczibányi téri elemi iskolában kezdte el, majd a Jurányi utcai Mátyás Király Reálgimnáziumban folytatta. Képzőművészeti tevékenysége mellett civil munkát is végzett, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben (Herman Ottó út) kutatóként, majd az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetnél (Keleti Károly utca) biológusként dolgozott. „Gondolok a festésre is, mint egy távolodó fehér hajóra, amelyre életem második felében azért mégiscsak retourjegyet fogok váltani” – írta 1951-ben Kodolányi Jánosnak egy levélben. Erre törekedett, és ezért választotta később a tanári pályát. 1962-től tizenkét éven át tanított a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban biológiát, földrajzot és művészettörténetet, mellette festett, majd 1974-től, amikor nyugdíjba vonult, már csak a festészetnek élt.

Kiállításai életében

Kiállítás 2015-ben Pesthidegkúton (újságcikk)               A kiállítás meghívója