Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társasága

 

Nyitóoldal

Névadónkról

Alapdokumentumok

Vezetőség

Hirdetmények, programok

Hírek, beszámolók

Cox-galéria és téka

Tablók

Tanáraink, emlékeink

Írjon nekünk

Postánkból

Halottaink

Hirdetmények, programok

2020. szeptember első vasárnapja

Érsekista találkozó 2019

Adomány felajánlás módja

Magócs Éva levele volt Rákóczisokhoz

Könyv Dávid Ferenc munkásságáról

Az Érseki Katolikus gimnázium története

Lavina - Gyűjtsük anekdotáinkat!

Felhívás a Társaság tagjaihoz

Felhívás Rákóczis Öregdiákokhoz

Két kiadvány

Emléktábla állítása Szerdahelyi tanár úrnak az iskolában

A Társaság fontosabb rendezvényei

 

Szeptember első vasárnapja 2020.09.06.

A Társaság vezetősége úgy döntött, hogy a koronázási események miatt idén csak a temetőben tartjuk meg a Szerdahelyi tanár úrról történő hagyományos megemlékezésünket.

A megemlékezés és koszorúzás időpontja: 2020. szeptember 6. (vasárnap) 14 óra.

Gyülekezés 13:45-től a bejáratnál.

uuu

Társaságunk támogatása, hozzájárulás működésünkhöz

Ha a Társaság működéséhez (koszorú vásárlás, rendezvény költsége, elesett öregdiákok támogatása stb.) hozzá tud járulni,

ide

kattintva kiválaszthatja annak módját. Köszönjük segítségét!

uuu

Magócs Éva levele volt Rákóczisokhoz

Magócs Éva igazgató asszony és a gimnázium vezetősége körlevélben fordult az öregdiákokhoz. Kérjük, aki bármilyen formában segíteni tud, támogassa az Alma Matert. Köszönjük!

Levél (pdf)

uuu

Könyv Dávid Ferenc munkásságáról

Két kötetes nagy könyv jelent meg a Vince kiadó gondozásában Dávid Ferenc (é. 1958 IV.c) művészettörténész diáktársunk munkásságáról. Számos műemlékünk védelme, restaurálása fűződik nevéhez. Többek között Sopron művészettörténeti rekonstrukcióját is ő vezette. Ezúton is gratulálunk, és köszönjük, amit műemlékeinkért tett és tesz.

Információk a könyvről:

http://bookline.hu/product/home.action?id=125382&type=22&_v=Ko_kovon_Stein_auf_Stein_I_II_

Kő kövön - Stein auf Stein I-II.

Vince Kiadó, 2013

Dávid Ferenc 73. születésnapjára
Festschrift für Ferenc Dávid

Dávid Ferenc művészettörténész tiszteletére 85 magyar és osztrák szerző írt tanulmányt, amelyek az ünnepelt kutatási témáihoz kapcsolódnak és azoknak megfelelően sokoldalúak.
A középkori magyarországi városfejlődés kérdéseitől Lajta Béla, illetve Dávid Károly építészetéig terjed a skála; a Nyugat-Dunántúltól pedig a nagyszebeni Brukenthal-palotáig.
A források feltárását a helyszíni kutatás eredményeivel egyesítő építéstörténeti esettanulmányok sora mellett ikonográfiai, stílustörténeti, illetve historiográfiai megközelítésű írásokat is olvashatunk. Sopron, Kőszeg, Türje, Magyarbél, Buda, Pest és Eszterháza – csupán néhány a minden bizonnyal alapvetőnek bizonyuló feldolgozások sorából.

http://www.vincekiado.hu/titles/David_Ko_kovon.shtml

Kő kövön
Stein auf Stein
Dávid Ferenc 73. születésnapjára
Festschrift für Ferenc Dávid

 

Dávid Ferenc művészettörténész tiszteletére 85 magyar és osztrák szerző írt tanulmányt, amelyek az ünnepelt kutatási témáihoz kapcsolódnak és azoknak megfelelően sokoldalúak.
A középkori magyarországi városfejlődés kérdéseitől Lajta Béla, illetve Dávid Károly építészetéig terjed a skála; a Nyugat-Dunántúltól pedig a nagyszebeni Brukenthal-palotáig.
A források feltárását a helyszíni kutatás eredményeivel egyesítő építéstörténeti esettanulmányok sora mellett ikonográfiai, stílustörténeti, illetve historiográfiai megközelítésű írásokat is olvashatunk. Sopron, Kőszeg, Türje, Magyarbél, Buda, Pest és Eszterháza - csupán néhány a minden bizonnyal alapvetőnek bizonyuló feldolgozások sorából.

 

uuu

Az Érseki Katolikus gimnázium története 1907-1948

Megjelent Makra Zsigmond diáktársunk fenti című könyve a Rákóczi Gimnázium történetéből gyakran és méltatlanul mellőzött iskoláról, amelynek pedig még az épületét is örökölte.
A könyvért jelentkezni lehet a szerzőnél a makrazs@t-online.hu e-mail címen, vagy a 368-65 06 telefonszámon.

A könyv ára 3.000,- Ft.

Szemelvények a könyvből

uuu

LAVINA

Kedves Rákóczis Öregdiákok!                                                                                      2009.12.06. Miklós napja

E mostani kegyeletteljes emléktábla-avató ünnepség után szeretnélek megkérni Benneteket egy játékra, mellyel öregbítenénk ősi alma materünk hírnevét. Ne hagyjuk elveszni a Rákóczink legendás anekdotakincsét, aranyköpéseit és humormorzsáit, melyek eddig csak szájhagyomány útján keringték be a sárgolyót. Alsópáhoktól... Alaszkáig!

Feltett szándékomban áll, hogy ezt a kötetekre rúgó kincset sajtó alá rendezzük, és könyv formájában legközelebb 2010. szeptember első vasárnapján a Márványmenyasszonyban – tisztelegve felejthetetlen Szerdahelyi tanár úr előtt – barátaink, pályatársaink asztalára helyezzük. Albumunk összefoglalná, szinte tallózná azt a kifogyhatatlan forrást, melyet a Rákóczi Gimnázium méltán híres humorának nevez a köznyelv. Ne kallódjon el a sok ezer aranyköpés, órai bemondás melyek a szarva közt találják el a poén tőgyét. Budapest mindig az európai humor fővárosa volt, és marad régen 105 kabaréjával, tucatnyi vicclapjával és több száz humoristájával. Csak a mi osztályunkból ketten a Ludas Matyi markáns egyéniségeivé forrtuk ki magunkat. Akkor még nem beszélek a sok színészről, akik egy-egy figurát sikerre vittek (Pl.: Sztankay István: Bors Mátét)

Kérésem az, hogy aki magában késztetést érez, gyúrjon egy humorlabdacsot, és gurítsa le a keleti Károly utca felé. A sok- sok golyó magának utat törve lavinává folyhat össze. A mi dolgunk, hogy a völgybe ért monstrumból közölhető formát alkotva azt közkinccsé tegyük. Sok-sok vidám hökkentéssel és karikatúrával fűszerezve bőségtálat kapjunk.

Kérünk tehát Benneteket, hazatérve szerény hajlékotokba, keressetek, kutassatok! Hassatok, alkossatok és a haza mosolyra derül. Ez a mai kora téli napsütés legyen biztosítéka könyvünk sikerének. Labdacsra fel hát! Jó Rákóczis barátaim. Hozzatok magatokkal egy rekeszizmot, mert talán nem középiskolás fokon azt fogjuk lazítani!

Budapest,2009. Fadrusz utca 5.

Míg élek E-mailek!

Gyűjtés: dluho@freemail.hu

Dluhopolszky László 1964-69

(Ludas Matyi ex-főszerkesztője)

   3256021              20/9529 195

uuu

Felhívás a Társaság tagjaihoz

Társaságunk alapszabálya is tartalmazza azt a célkitűzésünket, hogy erőnkhöz mérten támogatni kívánjuk elesett, rászoruló öregdiák társainkat, tanárainkat, hogy ezzel is enyhítsünk sorsukon. Ezúton kérjük Társaságunk tagjait, jelezzék a vezetőség bármelyik tagjának, ha tudnak olyan volt iskolatársunkról vagy tanárunkról, aki nehéz körülmények között él, és akin – ha szerény eszközökkel is, vagy akár csak egy-egy látogatással, figyelmességgel – de segíteni tudnánk. Az erre vonatkozó javaslatokat a rászoruló pontos nevének és címének megadásával, valamint helyzetének rövid ismertetésével írásban (e-mailen vagy postai úton küldött levélben) várja a

Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társaságának vezetősége

2009. október 13.

uuu

Felhívás Rákóczis Öregdiákokhoz

A Rákóczis Öregdiákok Társasága megkezdi a névadójától, Szerdahelyi Andortól megmaradt olyan emléktárgyak és emlékezések gyűjtését, amelyek szorosan a tanár úr személyéhez, illetve munkásságához kötődnek. Kérjük az Öregdiák társakat, hogy ha birtokukban vannak Cox által írt levelek, más kéziratok, egyéb személyes tárgyak, vagy a róla szóló megemlékezések, riportok, tanulmányok, és hajlandóak megválni ezektől annak érdekében, hogy egy későbbi alkalommal az összegyűjtött anyagok kiállításra kerüljenek, küldjék el a Társaságunk részére. Kívánatos lenne az emléktárgyak, kézzel írt levelek esetében röviden ismertetni, mikor és miként jutott az illetőhöz az adott tárgy vagy írás.

A kialakítandó gyűjtemény számára szánt küldemény a Társaság Vezetőségének bármely tagjához eljuttatható, de a felajánlott relikviák gyűjtését Dr. Vermes László vezetőségi tag vállalta, ezért legcélszerűbb közvetlenül hozzá küldeni azokat, akár személyesen (telefonon történő egyeztetés után), akár postai úton.

Elérhetőségei: 2092 Budakeszi, Erdő u. 57. – Telefonszám: 23-455-411

Várjuk küldeményeiteket és esetleges további javaslataitokat kedves tanárunk emlékének méltó megőrzésére és ápolására.

Öregdiák üdvözlettel

 

a Rákóczis Öregdiákok Szerdahelyi Andor Társaságának Vezetősége

uuu

Két kiadvány

Egykori diáktársaink közelmúltban megjelent könyveit ajánljuk.

Páll Gábornak most jelent meg a budapesti hidakról 1956-ban írott kiváló könyve.

Minél többen vegyétek meg, az utókornak is megőrzendő.

Kapható:Hajós Bencénél, 36 30- 748-0534

***

Felhívjuk az angolul olvasni tudók figyelmét gróf Pálffy István gimnáziumi diáktársunk parádésan megírt könyvére, The First Thousand Years a címe.

Magyarország története, sok eddig nem ismert adattal, és az ő családjának sanyarú sorsa (kitelepítés, börtön, menekülés...) is témája a könyvnek.
Kapható Budán, a Margit utcai Balassa könyvesboltban.

uuu

Emléktábla állítása

A Társaság emléktáblát szándékozik állítani Szerdahelyi tanár úrnak a Rákóczi Gimnáziumban is. Ehhez mindenkitől szívesen vesz adományokat.

Az adományokat vagy közvetlenül lehet eljuttatni bármelyik vezetőségi tagunkhoz (akik azt továbbítják a bankszámlára), illetve a Társaság bankszámláját kezelő vezetőségi tag (Dr. Vermes László) következő számú – e célra elkülönített – számlájára lehet átutalni:

10300002-10441115-49010018

uuu

A Társaság fontosabb rendezvényei

Hagyományos, állandó rendezvények:

 

- minden év június második vasárnapján 12 órakor szentmise a Krisztus Király kápolnában a Rákóczi Gimnázium mellett,
és ugyanaz nap a hagyományos 8.30 órai szentmise a Mátyás templomban (KirKat-os)

- minden év szeptember első vasárnapján, délután (14.00 – 18.00) öregdiák találkozó a Márványmenyasszony Étteremben, egyben megemlékezés Szerdahelyi tanár úr elhunytáról, és egy-egy volt osztály tagjainak beszámolója

- minden év március utolsó péntekén a Gimnáziumban tartandó Rákóczis nagytalálkozó megrendezésében közreműködés, ennek keretében az éves vezetőségi beszámoló megtartása

Eseti rendezvények, rendezvény-sorozatok megkezdése 2009-ben:

- osztályterem elnevezés Szerdahelyi Andor tanár úrról a Gimnáziumban 2009. március 27-én tartandó Rákóczis találkozó keretében

- Klubnap-szerű rendezvény-sorozat indítása a Gimnáziummal közösen, öregdiákok
előadásaival

Előadás címmel vagy témával jelentkezni lehet a közreadott jelentkezési íven, ill.
később a vezetőségi tagoknál

- A Társaság híreinek, rendezvényeinek, anyagainak közzététele a Gimnázium
honlapján

- emléktábla elhelyezés a Szerdahelyi tanár úr lakhelyéül szolgáló ház falán a Fadrusz utcában (terv szerint 2009. november 30-án)

- emléktábla elhelyezés a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban (2009. ? – Később meghatározandó időpontban)

- koszorúzás Szerdahelyi tanár úr sírjánál a Farkasréti temetőben (2009. szeptember első vasárnapján)

- segítségre szoruló öregdiák társak felmérése, támogatása

- megemlékezés és koszorúzás a Gimnázium volt tanára, Jablonkay tanár úr sírjánál (2009. szeptember 18.)

További tevékenységünkre, konkrét rendezvényekre bármikor javaslatok tehetők a Vezetőség tagjainál.

uuu